Legislativa

O pěstování

Pěstování a zpracování konopí v České republice upravuje zákon z 20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 2/1969 Sb.

Pro pěstitele konopí a máku na ploše do 100 m2 (tj. 10×10 m) jsou určující tyto paragrafy:

§ 5: čl. (5): – Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům zahradnickým, technickým a průmyslovým (vlákno a semeno), jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

§ 15: – Zakazuje se dle odst. E) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

§ 24: – Zakazuje se dle odst. A) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Podle § 29 – podléhá pěstování konopí a máku na výměře nad 100 m2 ohlašovací povinnosti u místně příslušných Celních úřadů.

O drogách

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., nařízení vlády týkající se bližšího vymezení druhů a množství omamných a psychotropních látek (OPL) pro potřeby nového trestního zákoníku (č. 467/2009 Sb.) a vymezení rostlin, které jsou považovány za rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku a stanovení množství většího než malé (č. 455/2009 Sb.).

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Fyzická osoba (občan) smí přípravky s obsahem návykových látek nabývat pouze pro vlastní potřebu a pouze na základě lékařem vydaného receptu, § 5 odst. 2 písm. h) zákona o návykových látkách. S návykovými látkami mohou zacházet výhradně právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vydalo Povolení k zacházení, nebo subjekty, které s návykovými látkami mohou zacházet přímo ze zákona, § 5 zákona o návykových látkách.

Odrůdy konopí, ve kterých není obsah látek ze skupiny tetrahydrocannabinolů vyšší než 0,3%, je označováno jako „technické konopí“ a tyto paragrafy se na ně nevztahují.