Co je konopí?

Botanické zařazení

– říše – rostliny (Plantae)
– – – podříše – cévnaté rostliny (Tracheobionta)
– – – – – oddělení – krytosemenné (Magnoliophyta)
– – – – – – – třída – vyšší dvouděložné (Rosopsida)
– – – – – – – – – řád – růžovotvaré (Rosales)
– – – – – – – – – – – čeleď – konopovité (Cannabaceae)
– – – – – – – – – – – – – rod – konopí (Cannabis)

Do čeledi konopovitých se řadí jen dva rody rostlin:

  • chmel – Humulus (3 druhy, řada odrůd)
  • konopí – Cannabis (2-3 druhy, řada odrůd).

Rod konopí můžeme dělit na 2 (možná 3) druhy:

  • konopí indické (Cannabis Indica) někdy nazývané konopí hašišné
  • konopí seté (Cannabis Sativa).
  • konopí rumištní (Cannabis Ruderalis) – někteří odborníci je určili za třetí druh konopí, jiní je nepovažují za samostatný druh, ale za planou formu konopí setého.

Konopí (Cannabis sp.) je jednoletá, původně dvoudomá rostlina. Spolu s chmelem (Humulus sp.) patří do čeledi konopovitých (Cannabaceae) pocházejících pravděpodobně z centrální Asie. Rostlina je charakteristická dlouhým štíhlým stonkem, který dosahuje výšky od 0,8 m až přes 4 m.  Samčí rostliny tzv. poskonné, bývají vzrůstem nižší, štíhlejší a dozrávají o 4 týdny dříve, než rostliny samičí, tzv. hlavaté. Jsou vyšlechtěny i odrůdy s jedinci oboupohlavními. Konopí je větrosnubná rostlina, což znamená, že k opylení dochází za pomoci větru. Produkují proto velké množství pylu a pylová zrna jsou malá (23-28 μm). Listy jsou dlanitě složené, 3četné až 11četné se zubatými čárkovitými žilnatými lístky. Kůra konopného stonku obsahuje lýkové vlákno. Semena jsou hladká, světle šedá až hnědá mramorovaná či skvrnitá. Hlavní kořen konopí je kolmý, kůlovitý. Z něj vychází kořeny postranní a pro výživu rostliny nejdůležitější kořínky vlásečnicové. Podle hladiny podzemní vody může kořen dosahovat do hloubky přes 2 m. V Evropě se pěstuje na hlinitých půdách, převážně v teplejších oblastech s dostatkem vláhy a dusíku. Minimálním množstvím srážek je 250 – 300 mm za rok. Vegetační doba je min. 100 dní s maximem růstu v červnu a červenci a kvetením v srpnu. Mezi nejčastěji literaturou uváděné druhy patří Konopí seté (Cannabis sativa L.), konopí indické (Cannabis indica Lam.) a konopí rumištní (Cannabis ruderalis Jan.). 

Konopí seté – je charakteristické svým dlouhým, štíhlým stonkem, a díky tomu je pěstovanou a všestranně využitelnou plodinou.

Technické či průmyslové konopí vyšlechtěné odrůdy konopí setého se sníženým obsahem THC, které je povoleno pěstovat. ČR umožňuje pěstování konopí (THC max. 0,3 %) Zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách, který současně pěstitelům určuje i ohlašovací povinnost při osetí plochy nad 100 m2.

THC (Tetrahydrocannabinol) – psychoaktivní látka, díky které bylo pěstování konopí v roce 1961 celosvětově zakázáno jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách.

Konopí indické – je menší a košatější než konopí seté a také má širší listy. Pěstuje se především pro obsahové látky, tzn. kanabinoidy obsažené v pryskyřici, mezi ně patří již zmíněné THC. 

Konopí rumištní – má menší vzrůst, tenký stonek poměrně málo větvený a slabě olistěný. Jedná se o planou formu konopí, které je plevelnou rostlinou, k nám zavlečeno ze sibiřské oblasti. Obsah THC je zanedbatelný.

Základní druhy rodu konopí (Rätsch, 2013).

Samčí rostlina s květenstvím latnatým.

Samčí rostlina s květenstvím latnatým. Foto: B. Sasáková

Samičí rostlina s úžlabním květenstvím.

Samičí rostlina s úžlabním květenstvím. Foto: B. Sasáková