Zemědělství a Ekologie

Environmentální význam

Konopí seté patří k zemědělským plodinám s malými nároky na agrotechniku a vysokými výnosy biomasy (10-12 tun/ha). Jeden hektar konopí vyprodukuje zhruba stejné množství biomasy jako 4 hektary lesa. Zabraňuje erozi půdy, zvyšuje schopnost zadržovat vodu v krajině, zbavuje půdu plevelů a těžkých kovů. Na rozdíl od bavlny není potřeba aplikace pesticidů a závlahy. Konopí může najít využití v energetice jako obnovitelný zdroj a zároveň sloužit jako náhrada velkého množství produktů z ropy. Používá se k průmyslové výrobě celé řady produktů. Kupříkladu konopný papír lze vyrábět bez použití nebezpečných sloučenin chlóru, konopné plasty jsou mnohonásobně recyklovatelné a nakonec rozložitelné, čisticí prostředky i technické oleje během několika dnů zcela odbouratelné.

Základem konopných výrobků jsou tři suroviny:

 Vlákno – využívané v textilním, stavebním, papírenském či automobilovém průmyslu.

Semeno – bohaté na průmyslový, potravinářský a kosmetický olej.

 Pazdeří – vedlejší produkt tírenského zpracování, kdy jsou vyrosené stonky mechanicky rozlámány a pazdeří od vlákna postupně odděleno. Používá se při výrobě papíru, stavebních materiálů či tzv. zelené energie, kdy se lisuje do briket či pelet nebo jako stelivo.

 

Výhody biomasy jako energetického zdroje spočívají především v nižší produkci oxidu uhličitého.  Biomasa v průběhu vegetace pohlcuje CO2  ze vzduchu a uvolňuje kyslík. Při spalování biomasy se tento děj obrátí a vytváří se stejné množství CO2, jaké bylo absorbováno z atmosféry za uvolnění potřebné energie. Tím se tedy nezvyšuje podíl oxidu uhličitého v atmosféře, jak je tomu v případě fosilních paliv. Kromě energetického využívání biomasy má biomasa význam i jako průmyslová surovina. Jeden hektar konopí vyprodukuje stejné množství biomasy, jako 4 hektary lesa. Brikety a pelety z biomasy konopí dosahují výhřevnosti až 18 MJ.kg-1, což je srovnatelné s výhřevností hnědého uhlí a k jejich výrobě není potřeba nebo jen minimální přídavek pojiva.

 

 

Konopí může růst i v podhorských oblastech a negativně neovlivňuje životní prostředí. Foto: B. Španihelová