Přihlášení se do akce – žádost o zaslání vzorku osiva

Připojuji se k akci 100 kytek, kterou z.s. Konopa pořádá aby šířila povědomí o konopí jako tradiční užitkové rostlině. Chci nasít a vypěstovat menší množství rostlin konopí (osetá plocha do 100 m2 ) vybrané certifikované odrůdy pro pozorování či zkoumání této byliny. Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu 12 měsíců vedeny v adresáři spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet ještě cca 1 měsíc po ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.

Jako potvrzení přihlášky odesílám příspěvek na provoz akce, poštovné a balné 70,-Kč na bankovní účet Valašské Konopy p.s. číslo: 240 18 27 89 2 / 2010